/11-ти „Семинар по екология – 2018” с международно участие
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Единадесети Семинар по екология – 2018 с международно участие ще се проведе на 26 и 27 април 2018 г., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, ул. „Ю. Гагарин” 2, София. Семинарът е  организиран от Секция Биология към Съюза на учените в България и Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българска академия на науките.

 

 

Семинарът дава възможност на студенти, докторанти, млади и изявени учени да представят научните си резултати, да обменят знания, информация и да създадат нови контакти. Основни тематични направления са: Биологично разнообразие и консервационна биология; Биотични и абиотични въздействия върху живата природа и механизми на адаптация; Екосистемни изследвания, услуги и екологично земеделие; Ландшафтна екология; Екология и образование и други кореспондиращи направления.

Допълнителна информация, покана и официалната програма са качени на страницата на Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българска академия на науките ТУК.