На 15 февруари 2018 г. от 16 часа в Големия салон на Българската академия на науките (София, ул. „15 ноември“ №1) Съюзът на математиците в България (СМБ) ще отбележи 120 години от своето създаване.

Официални гости на празничната церемония ще бъдат г-н Румен Радев, Президент на Република България, проф. Павел Екснер, президент на Европейския математически съюз (ЕMS), проф. Армен Сергеев, вицепрезидент на ЕМS, академик Юлиан Ревалски, председател на БАН, представители на Министерски съвет и парламентарни групи, ректори на университети, академици, бележити математици, общественици и деятели на СМБ.

Съюзът на математиците в България е основан през 1898 година под името „Физико-математическо дружество“ от преподаватели във Физико-математическия факултет и от учители по математика и физика от софийските училища. Те осъзнавали нуждата от осигуряване на експертна и методическа помощ за младите учители. Името „Съюз на математиците в България“ е от 1977 година.

СМБ е организация, която има за основна цел популяризирането на ролята и значението на математическите науки и тяхното развитие и значението им за цялото общество. СМБ активно съдейства за развитието на математиката, информатиката и техните приложения, за развитието на образованието по математика и информатика на всички нива, за професионалната квалификация на членовете си, за прилагането на математиката и информатиката в другите науки. Работата на СМБ е насочена към създаването и развиването на интерес към математиката и информатиката от страна на младите хора.

Юбилеен доклад, посветен на 120-ата годишнина на СМБ, ще изнесе проф. Николай Николов от Института по математика и информатика – БАН, който е и председател на Управителния съвет на Съюза.

Програмата на събитието включва изпълнения на Тримата тенори от Уникалните гласове.