/15 – ти Международен симпозиум за имунология на репродукцията
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

15 – ти Международен симпозиум за имунология на репродукцията  ще се проведе от 15 до 17 юни 2018 г. в Международния дом на учените “Фр. Жолио-Кюри”, “Св. св. Константин и Елена”, гр. Варна

 

Симпозиумът е организиран от:

  • Международен координационен комитет по имунология на репродукцията (ICCIR)
  • Институт по биология и имунология на репродукцията “Акад. К. Братанов”, Българска академия на науките (ИБИР-БАН)
  • Частна болница по гинекология и акушерство “Професор д-р Халил Ханс Донат”, Магдебург, Германия
  • Медицински център “ReproBioMed”

Симпозиумът предлага, отлична възможност на всички участници да обсъдят най-новите  научни и клинични резултати,свързани с проблемите на репродуктивната имунология.

Основна цел на симпозиума е да насърчи сътрудничеството между изследователи и клиницисти, което ще допринесе за ново развитие на фундаменталните и практически аспекти на репродуктивната биология и имунологията.

Потвърдено е участието на 38 водещи учени от Европа, САЩ, Япония, Бразилия и България, които ще споделят своя опит и постижения. Ще бъдат представени и 58 постера.

Теми:

Вродени и придобити имунни механизми при репродукцията.

Имунна регулация на майчинофеталната граница при имплантацията и бременността.

Автоимунитет.

Ендокриннни нарушения и репродукция.

Мукозен имунитет.

Имунологични проблеми на инфертилитета, загуба на бременността, неуспешна имплантация, АРТ.

Сексуално предавани болести, локални инфекции.

Стволови клетки при репродукцията.

 

Повече информация за симпозиума може да намерите на: https://b24-rn0ucx.bitrix24.site/program/