/19-и симпозиум с международно участие „ПОЛИМЕРИ 2019“
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

19-ят Национален симпозиум “Полимери 2019” с международно участие е отворен за участие за учени, докторанти, студенти и представители на индустрията.

Програмата на симпозиума включва лекции – пленарни и основни доклади, устни и постерни съобщения в областта на полимерния синтез и охарактеризиране; полимерно инженерство, преработка и рециклиране; полимерни наночастици и нанокомпозити; биополимери; иновативни технологии и приложения и други.

Симпозиум ПОЛИМЕРИ ще събере водещи учени в полимерната наука от България и от чужбина.