/20-та Юбилейна международна конференция и Школа по квантова електроника „Лазерна физика и приложения”
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

В периода 17-21 септември 2018 г., в гр. Несебър, ще се проведе 20-то юбилейно издание на Международната конференция и Школа по квантова електроника „Лазерна физика и приложения”, традиционно организирана от Института по електроника на Българската академия на науките. Школата, която се провежда веднъж на две години от 1980 година насам, е насочена основно към младите учени и докторанти, работещи в областта на лазерната физика. Като лектори за 20-то юбилейно издание са поканени изтъкнати учени от цял свят – специалисти в областта на взаимодействието на лазерите с веществото, лазерно сканиране на атмосферата за екологични приложения, приложение на лазерите в медицината и биологията, нелинейната оптика и нови лазерни системи и технологии. Повече информация за конференцията може да намерите на http://www.isqe2018.ie-bas.org/index.htm