/Сътрудничество между Института по физиология на растенията и генетика – БАН и Международната агенция за атомна енергия-минало, настояще, бъдеще
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Институтът по физиология на растенията и генетика на БАН организира кръгла маса на тема “Сътрудничество между Института по физиология на растенията и генетика – БАН и Международната агенция за атомна енергия-минало, настояще, бъдеще“, която ще се проведе на 12.06.2019 г. в 10:30 ч.

Кръглата маса е посветена на честването на 150 години от основаването на Българската академия на науките. Ще бъдат представени и дискутирани дългогодишните и успешни контакти между учените от Института и МААЕ-АЯР и ще бъдат обсъдени актуални проблеми, свързани с иновационни методи и подходи за устойчиво земеделие.