/Втора международна конференция по метали, керамика и композити – успешен трансфер на науката за материалите в индустрията
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Основната цел на Втората международна конференция по метали, керамика и композити – ICMCC 2019 е да създаде нова международна платформа за споделяне и обмен на знания при успешното прилагане на лабораторните пътеки, свързани с науката за материалите, към реални индустриални приложения.

Специалният акцент ще бъде върху последния напредък в технологиите, свързани с производството и обработката на метални, керамични и композитни материали, също така по отношение на тяхното въздействие върху устойчивата икономика.

Темата на кориците на конференцията покрива всички аспекти на:

  • леярна техника
  • пластична деформация
  • прахова металургия
  • топлинни обработки
  • производство на добавки
  • технологии за повърхности и покрития
  • модернизиране на материалите