/80-годишен юбилей на академик Ангел Гълъбов
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

80-годишният юбилей на акад. Ангел Гълъбов ще бъде тържествено отбелязан на 15 февруари от 10.00 часа в зала „Проф. Марин Дринов” на БАН (София, ул „15 ноември” №1).
Академик Гълъбов e световно известен български учен – вирусолог,  доктор на медицинските науки със значителен принос за развитието на българската микробиология и вирусология, както и за утвърждаване на Института по микробиология „Стефан Ангелов” на БАН като национален и регионален център на микробиологичната наука.