/Международният център за математически науки посреща световноизвестни учени на образователен уъркшоп в София
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

На 3 март 2020 година от 9:00 часа в Института по математика и информатика при Българската академия на науките (ИМИ–БАН) ще бъде открит образователният уъркшоп „Теория на Ходж и локални системи“. Това е първото събитие на новосъздадения към ИМИ Международен център за математически науки (International Center for Mathematical Sciences–Sofia).

Главен лектор на уъркшопа е световноизвестният учен проф. Карлос Симпсън, CNRS, Université Côte d’Azur, Ница, Франция, а съпътстващи лектори са редица други утвърдени специалисти в областта – Александър Ефимов, Виктор Пржялковски и Дмитри Каледин от Математически институт Стеклов, Руска академия на науките, и Людмил Кацарков, Университет на Маями, САЩ и Институт по математика и информатика, България.

Една от основните цели на Международния център за математически науки е да насърчава и развива в България най-новите направления на математиката и нейните приложения и да ги популяризира на национално и международно ниво. Със своята дейност Международният център ще спомага за подобряване на сътрудничеството на българските математици с техните колеги от Балканския полуостров, Източна Европа и с водещи научни центрове от останалите части на Европа и света. Специално внимание се обръща на свързването на младите български учени със световно признати изследователи.

Работата на Международния център е подкрепена от Министерство на образованието на науката, което ангажирано и активно работи за утвърждаването на нашата страна, на Института по математика и информатика и на Академията като цяло като авторитетен научен център от световен мащаб.

Повече информация, както и пълната програма на събитието може да намерите на icms.bg.