/Kампания „БАН представя своите институти“: Институт по електроника
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Институтът по електроника на БАН (ИЕ– БАН) се включва в кампанията „БАН представя своите институти“ и ще популяризира дейността си пред обществото от 25 до 29 юни 2018 г. Тържественото представяне на Института ще се състои на 26 юни 2018г. от 14:00 часа в зала „Марин Дринов“ на БАН (ул. „15-ти ноември“ 1). 

Ръководството и учени от Института ще представят дейността си на широката общественост – историята, работата на лабораториите, постиженията през годините, сегашните и бъдещи цели и задачи. Институтът “Акад. Емил Джаков” ще отбележи своята юбилейна годишнина – 55 години от основаването си. Представянето ще завърши с постерна сесия, която показва конкретните постижения на научните направления на ИЕ-БАН.

На 28 и 29 юни 2018 г. в Института  по електроника ще имате  възможност да се запознаете и с лабораториите, апаратурата и разработките на учените от института (бул. “Цариградско шосе” №72).