/Mеждународна школа по астрономия Opticon и конференция Hot Topics in Astrophysics
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

От 15 до 29 септември 2019 г. България за втори път ще стане домакин на международна школа по астрономия Opticon (https://www.astro-opticon.org/). Школата е част от рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ и се организира от Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория, съвместно с Копенхагенски университет.

Школата събира на едно място наши и чужди студенти-магистри по астрономия, докторанти и млади учени от сферата на космическите науки, които ще се запознаят със съвременните методи за наблюдения на астрономически обекти, получаването на научни данни и тяхната обработка. Младите учени ще се учат още как да пишат успешни заявки за наблюдения с международни телескопи и научни статии. За целта участниците ще бъдат под ръководството на повече от 10 водещи специалисти от страната и чужбина.

Първата част от школата Opticon ще се проведе в най-големия научен комплекс на Балканския полуостров — Национална астрономическа обсерватория „Рожен“, където заявилите участие ще имат достъп до всички налични телескопи, включително флагмана на българската астрономия, двуметровия телескоп на НАО. Тук ще се обучават 18 млади учени от 12 държави.

През втората седмица към участниците в школата ще се присъединят още 6 млади учени, като всички те ще участват в конференцията “Hot Topics in Astrophysics”. Тя ще се проведе в София, в парк-хотел “Москва”, и цели да запознае участниците с най-модерните идеи в сферата на астрономията и астрофизиката.

Програмата на школата и конференцията са публикувани на https://opticon-schools.nbi.ku.dk/observing-schools/neon2019/programme/.