Начало/Софийски електрохимични дни – SED 2019
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Софийски електрохимични дни – 2019 (СЕД2019) ще се открият на 16 октомври 2019 г. от 13 часа, в залата на Единен център по иновации на БАН. Конферентните и постер сесии на СЕД2019 ще продължат до 18 октомври.

В националната конференция с международно участие учени и млади специалисти, работещи по тематики в областта на електрохимията, ще представят настоящи разработки, получени резултати и идеи за бъдещи научни дирения в отговор на предизвикателствата на нашето съвремие.

Научният форум е седмо по ред издание, в което представители на различни престижни академични институции и организации, на индустриални предприятия и на образователни институции ще дискутират на високо експертно ниво теми, свързани със:

  • Съхранение и преобразуване на електрохимична енергия
  • Електрохимия за екологични и промишлени приложения
  • Електрокатализа
  • Електрохимия на функционалните материали
  • Биоелектрохимия и биомедицински приложения
  • Теоретична и изчислителна електрохимия
  • Електрохимична апаратура

Съорганизатори на събитието са:  Институт по електрохимия и енергийни системи „Академик Евгени Будевски” (ИЕЕС-БАН), Институт по физикохимия „Академик Ростислав Кайшев” (ИФХ-БАН), Химикотехнологичeн и металургичен университет София (ХТМУ), Единен център по иновации при БАН (ЕЦИ-БАН) и Българско електрохимично дружество (БЕС).

Научният форум е посветен на 150-годишнината на Българската академия на науките.

Пълната програма на събитието можете да прочетете тук.

Go to Top