/Sofia Training School “Solutions for Critical Raw Materials in extreme conditions: from fundamental science to industrial innovations”
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Домакинството на COST училището е свързано с укрепване на международно сътрудничество и популяризиране на възможностите за заместване на критичните материали във високотехнологични метали и сплави. То е пряко насочено към повишаване на квалификацията на младите изследователи и подобряване на възможностите за успешната им научна кариера. Проектът е добър пример за силните български позиции в тази COST акция и има пряка връзка с приоритетите на българското председателство в областта на научните изследвания и иновациите.

Събитието се организира от екип от Института по катализ – БАН по проект COST Action СА15102.