/VII Национална конференция с международно участие “Mорфологични дни”
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН

организира VII-та Национална конференция с международно участие “Mорфологични дни”.

Научната тематика обхваща всички раздели на анатомията, хистологията, цитологията, ембриологията, патологията и антропологията.

 

Приемат се заявки за участие с доклад до 10 мин. или кратко устно съобщение до 5 мин.

Заявките за участие, с обявена тема и авторски колектив на доклада/кратко съобщение (на

български и английски език), ще се приемат до 15.04.2018 г. на e-mail:

morphodays2018@gmail.com

Официален език на конференцията – английски и български език с презентации, оформени

на английски език.

Докладите и съобщенията ще бъдат отпечатани на английски език в пълен текст в том 25

(кн. 3-4) на списанието Acta morphologica et anthropologica, издание на ИЕМПАМ-БАН и на Българското анатомично дружество. Оформените статии в обем до 5

стр. (текст и фигури) ще се приемат в електронен вид до 15-ти септември 2018 г.