Начало/XI Национална школа за докторанти и млади изследователи в социалните науки “Социалните процеси като предизвикателство за индивида и общностите“
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Тази година националната школа за докторанти и млади изследователи в социалните науки е посветена на 150-годишнината на Българската академия на науките и ще събере на едно място утвърдени учени и млади изследователи в дискусии върху настоящите практики и бъдещите тенденции в социалните науки.

Програмата включва лекции върху актуални теми в областта на социалните науки, тематични секции с научни съобщения и тяхната дискусия, практически презентации върху изготвянето и представянето на научни трудове. Школата е отворена за студенти, докторанти и млади изследователи от социалните науки: психолози, социолози, философи, демографи, икономисти, прависти, политолози, социални антрополози, културолози. Поканени са слушатели (които да присъстват на лекциите, презентациите и тематичните секции) и участници (с научно съобщение в тематичните секции). Участниците с научно съобщение могат да предложат и доклад за планираното ново онлайн издание със свободен достъп – електронен сборник с ISSN(online) с материали от школата.

Go to Top