От 1 октомври на дадена календарна година до 30 септември на следващата.

В случай, че БАН е получила очакванато финансиране от ЕС и процедурата по селекция е минала, евентуални мобилности могат да се осъществят и известно време преди това, но никога след 30 септември, която е най-късната дата за връщане на участниците в мобилност.