/Двустранен договор

Двустранен договор

2017-06-19T13:52:38+00:00понеделник, 19 юни 2017|

Сключва се между звено на БАН и ВУЗ в чужбина като се използва Еразъм кодът на БАН за всички звена.

Подписва се от Институционалния координатор по Програмата.