След получаването на Еразъм харта, всяко висше училище получава уникален Еразъм код. Този на БАН е BG SOFIA30.

Еразъм кодовете на другите висши училища се формират по подобен начин /изписват се съкращение на държавата, интервал, част или цялото наименование на населеното място, номер на ВУ в съответното населено място, всичко с главни букви/.