Документ, който дава правото на дадено висше училище да участва в Програмата. Понастоящем притежателите на Еразъм харта в ЕС, Исландия, Норвегия, Лихтенщайн, Македония и Турция са над 4000. Те са възможни партньори за сключване на Еразъм договор.

Изтегли списък на партньорите