Сключва се с цел отпускане на гранта между участника в мобилност и Академията. Подписва се от Институционалния координатор.