Мобилност на учени (на основен трудов договор и на академична длъжност) и на служители (на основен трудов договор) в БАН с цел обучение.

Продължителност, с оглед на финансирането – 5 дни.