Командировка, като мобилността може да е входяща и изходяща, т.е. може да се приемат гости.

Основава се на сключен Еразъм договор.

Подпомага се финансово със средства на ЕС.