Мобилност на учени на основен трудов договор и на академична длъжност в БАН с цел изнасяне на лекции (мин. 8 за първата седмица).

Трябва да се има предвид, че обикновено през втората половина на юли, през август и септември няма кой да слуша лекции в приемащата институция.

Продължителност, с оглед на финансирането – от 2 до 5 дни.