Информация за основните права и задължения на докторанта – участник в мобилност, с която той/тя трябва да се запознае.

Изтегли “Студентска харта Еразъм”