Академична година (по програмата)

От 1 октомври на дадена календарна година до 30 септември на следващата. В случай, че БАН е получила очакванато финансиране от ЕС и процедурата по селекция е минала, евентуални мобилности могат да се осъществят и известно време преди това, но никога след 30 септември, която е най-късната дата за връщане на участниците в мобилност.

2017-06-19T14:20:45+03:00понеделник, 19 юни 2017 |Категории: |

Студентска мобилност

Мобилност на докторанти с продължителност от 3 до 12 месеца. Съгласува се с приемащия университет в съответствие с крайните срокове за кандидатстване за първи/втори семестър. Не се заплащат академични такси за обучението.

2017-06-19T14:17:22+03:00понеделник, 19 юни 2017 |Категории: |

Мобилност с цел обучение

Мобилност на учени (на основен трудов договор и на академична длъжност) и на служители (на основен трудов договор) в БАН с цел обучение. Продължителност, с оглед на финансирането - 5 дни.

2017-06-19T14:16:34+03:00понеделник, 19 юни 2017 |Категории: |

Лекторска мобилност

Мобилност на учени на основен трудов договор и на академична длъжност в БАН с цел изнасяне на лекции (мин. 8 за първата седмица). Трябва да се има предвид, че обикновено през втората половина на юли, през август и септември няма кой да слуша лекции в приемащата институция. Продължителност, с оглед на финансирането – от 2 до 5 дни.

2018-09-08T10:30:25+03:00понеделник, 19 юни 2017 |Категории: |

Код на познание

Използвана от ЮНЕСКО класификация на областите на познание със съответстващото им цифрово обозначение /ISCED-F 2013/. Изтеглете класификацията

2017-06-19T14:13:06+03:00понеделник, 19 юни 2017 |Категории: |