Категория: Новини

Публична защита на дисертационен труд – Пламен Станков Глогов

  Докторант на самостоятелна подготовка: Пламен Станков Глогов НСЗ: „Лесовъдство и управление на горските ресурси“, Институт за гората – БАН Тема на дисертацията: „Проучване на висшата флора и анализ на дендрофлората на Лозенска планина“ (научна специалност Лесовъдство вкл. Дендрология) Научен ръководител: доц. д-р Александър Делков – Институт за гората – БАН Научен консултант: доц. д-р [Continue]

Поздравителен адрес по случай 89-години от създаването на Институт за гората – БАН – 01.12.2017 г.

Институт за гората – БАН 89 години Поздравителен адрес 01/12/2017 София, България Уважаеми колеги, Днес Институт за гората при Българската академия на науките навършва 89 години от създаването си. Използвам случая да изкажа благодарност на всички Вас, които независимо от социалния строй, годината, тенденциите и нагласите винаги сте били тук и сте отстоявали вярата си [Continue]