НОВИНИ

Кметът на Карлово д-р Емил Кабаиванов, в интервю за предаването „Часът на Карлово“ на Радио „Фокус“ Пловдив за поредното признание към дейността на общината.

Емил Кабаиванов: Вече сме част от проект на ЕК за създаване модел на управление на зелените екосистеми

Връзка към цялото интервю – karlovo.tv

СЕМИНАР

С Е Д М И  С Е М И Н А Р
посветен на Седмицата на гората 2017 г.
11 април 2017 г.
ОРГАНИЗАТОРИ:
Институт за гората – Българска академия на науките
Секция „Лесотехнически науки“ – СУБ
Съюз на лесовъдите в България

Допълнителна информация (pdf)

СЪОБЩЕНИЕ

Направен е филм, чиято цел е да представи на широката общественост резултатите от проекта „Подобряване на стопанисването на планински горски екосистеми за устойчиво осигуряване на екосистемни услуги в условията на климатични промени“(MFORES). Проектът е съфинансиран по Програма BG 03 „Биологично разнообразие и екосистеми“ на Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство 2009-2014 г.
Филмът е публикуван в профила на МОСВ във Facebook.