Контакти

04_maps

 

Институт за гората (ИГор) –
бул. „Св. Климент Охридски” №132
1756 София
Тел./факс: (02) 962-04-47
E-mail: forestin@bas.bg

Директор
Доц. д-р Миглена Жиянски
E-mail: miglena.zhiyanski@bas.bg
Тел: +359 882 198 888

Зам. Директор
Проф. дсн Георги Георгиев
E-mail: ggeorg@bas.bg
Тел: +359 888 062 364

Научен секретар
Доц. д-р Маргарита Георгиева
E-mail: margaritageorgiev@gmail.com
Тел: +359 878 230 174

Председател на Научния съвет

Главен счетоводител
Анна Борисова
GSM: 087 9976703
E-mail: annaborisova@abv.bg

Канцелария
Тел.: (02) 962-04-47; GSM: 087 9976705
E-mail: forestin@bas.bg

Библиотека
Милена Димитрова
E-mail: mela_dim@abv.bg

Информационно-издателски център
Стефка Китанова
E-mail: naukazagorata@abv.bg ; silvabalcanica@abv.bg