На 15 и 16 юни в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българска академия на науките, ул. Московска 6А (зала 19), ще се проведе международна научна конференция “Cultural Heritage in Migration”, организирана в рамките на проект „Културно наследство в миграция. Модели на консолидация и институционализация на българските общности в чужбина“.

Kонференцията има за цел да очертае някои специфични аспекти на културното наследство в миграция от гледна точка на значението му за поддържане на културната идентичност на имигрантите в чужда среда и ролята му в процесите на консолидация и институционализация на мигрантските общности. Ще бъде представен и документалният филм „Ритъмът на сърцето“, проследяващ историята на създаването и развитието на българския фолклорен ансамбъл „Горана Денс“ – Ню Йорк.

Конференцията се организира с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“.