/Обява № ЗОП 187-4 / 16.08.2018 г. по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за строителство по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: “Ремонт на заседателна зала 207 и ремонт на 2 броя тоалетни в сградата на БАН, гр. София, ул. „15 ноември“ № 1

Обява № ЗОП 187-4 / 16.08.2018 г. по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за строителство по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: “Ремонт на заседателна зала 207 и ремонт на 2 броя тоалетни в сградата на БАН, гр. София, ул. „15 ноември“ № 1

2018-09-14T11:19:11+00:00четвъртък, 16 август 2018|Категории: Профил на купувача|

Преписка идентификационен номер: ЗОП 187-4

Дата на създаване: 16.08.2018 г.

ИмеРазмерДата на добавянеДата на промяна
Допълнително споразумение № ДС-4-А-1 от 14.12.2018 г. към Договор № ДС-4 от 30.10.2018 г. 1.52 mb09.01.2019 в 16:1209.01.2019 в 16:12
Приложение № 2 - Ценова оферти на Изпълнителя и документи (част от Информационен лист за участника), свързани с неизползването на подизпълнители 2.67 mb26.11.2018 в 15:1926.11.2018 в 15:19
Приложение № 2 - Техническа оферта на Изпълнителя – част 2 1.37 mb26.11.2018 в 15:1926.11.2018 в 15:19
Приложение № 2 - Техническа оферта на Изпълнителя – част 1 11.32 mb26.11.2018 в 15:1826.11.2018 в 15:18
Приложение към Приложение № 1 - Част от Технически проект за ремонт на двете тоалетни, предмет на поръчката – по части Архитектура, Електро, ВиК 5.11 mb26.11.2018 в 14:4826.11.2018 в 14:48
Приложение № 1 - Техническата спецификация за възлагане на поръчката 544.18 kb26.11.2018 в 14:4826.11.2018 в 14:48
Договор № ДС-4 от 30.10.2018 г. за изпълнение на поръчката 2.84 mb26.11.2018 в 14:4826.11.2018 в 14:48
Протокол по чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗОП от работата на конкурсната комисия 2.80 mb04.10.2018 в 12:4404.10.2018 в 12:44
Протокол No 1 по чл.97, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗОП, от Правилника за прилагане на ЗОП от работата на комисия 302.53 kb17.09.2018 в 15:4917.09.2018 в 15:50
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на офертите 20.44 kb05.09.2018 в 10:4505.09.2018 в 10:46

 

Срок за получаване на офертите:
03.09.2018 г. (понеделник), 17:30 часа

Съобщението е публикувано на 16.08.2018 г. в 17:10 часа.


Срокът за получаване на офертите се удължава до 10.09.2018 г. (понеделник), 17:30 часа.

Публикувано на 05.09.2018 г. в 11:50 часа