Изложба „Българска археология 2020“ представя над 350 експоната от Праисторията до Средновековието
09.02.2021
Нови заместник-председатели и главен научен секретар на БАН
18.01.2021
БАН с най-голям брой публикации в базата данни Scopus
29.12.2020
Учени от Института по обща и неорганична химия с научна публикация в едно от най-престижните списания в областта на химията
17.12.2020
Националната астрономическа обсерватория Рожен ще има нов роботизиран телескоп
07.12.2020

Уебинар за възможностите за финансиране на изследователска дейност в САЩ през академичната 2022-23 г.

сряда, 3 февруари 2021 |Коментарите са изключени за Уебинар за възможностите за финансиране на изследователска дейност в САЩ през академичната 2022-23 г.

Образованието на специалисти в ядрената област е приоритет в сътрудничеството между ИЯИЯЕ и АЯЕ

четвъртък, 28 януари 2021 |Коментарите са изключени за Образованието на специалисти в ядрената област е приоритет в сътрудничеството между ИЯИЯЕ и АЯЕ

Два от институтите на БАН започват дигитализиране на научните си колекции в съвместен проект

четвъртък, 28 януари 2021 |Коментарите са изключени за Два от институтите на БАН започват дигитализиране на научните си колекции в съвместен проект

Проект „Надграждане на разпределена научна инфраструктура „Българска мрежа за дългосрочни екосистемни изследвания (LTER-BG)“

вторник, 26 януари 2021 |Коментарите са изключени за Проект „Надграждане на разпределена научна инфраструктура „Българска мрежа за дългосрочни екосистемни изследвания (LTER-BG)“

Начало на трети етап на програмата „Млади учени и постдокторанти“ на МОН

четвъртък, 21 януари 2021 |Коментарите са изключени за Начало на трети етап на програмата „Млади учени и постдокторанти“ на МОН

Правителството отпусна допълнителни средства на БАН за праисторическия солодобивен и градски център Провадия-Солницата

сряда, 20 януари 2021 |Коментарите са изключени за Правителството отпусна допълнителни средства на БАН за праисторическия солодобивен и градски център Провадия-Солницата

Load More Posts

COVID-19

COVID-19

Робот за дезинфекция на помещения изобретиха учени от Института по роботика на БАН

вторник, 30 юни 2020 |Коментарите са изключени за Робот за дезинфекция на помещения изобретиха учени от Института по роботика на БАН

Етичният принцип на справедливост в отговор на пандемията ще обсъдят световните академии на науката

четвъртък, 25 юни 2020 |Коментарите са изключени за Етичният принцип на справедливост в отговор на пандемията ще обсъдят световните академии на науката

Необходимо е увеличаване на финансирането, за да се гарантира устойчивост на европейските изследвания

четвъртък, 25 юни 2020 |Коментарите са изключени за Необходимо е увеличаване на финансирането, за да се гарантира устойчивост на европейските изследвания

Load More Posts

Обяви и конкурси

Обяви и конкурси

Стаж в Националната лаборатория за приложни изследвания(NARLabs) в Тайван през 2021 г.

вторник, 26 януари 2021 |Коментарите са изключени за Стаж в Националната лаборатория за приложни изследвания(NARLabs) в Тайван през 2021 г.

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН обявява два конкурса

четвъртък, 14 януари 2021 |Коментарите са изключени за Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН обявява два конкурса

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

сряда, 13 януари 2021 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

Защита на дисертационен труд на Галина Бобева, Институт по математика и информатика

петък, 8 януари 2021 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд на Галина Бобева, Институт по математика и информатика

Защита на дисертационен труд на ДАФИНА ПЕТКОВА, задочен докторант в секция „Биоинформатика и математическо моделиране“ в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

сряда, 6 януари 2021 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд на ДАФИНА ПЕТКОВА, задочен докторант в секция „Биоинформатика и математическо моделиране“ в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на Микела Трамонти

сряда, 6 януари 2021 |Коментарите са изключени за Открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на Микела Трамонти

Load More Posts

Международни новини

Международни новини

Ново проучване на Европейското патентно ведомство за предпочитаните инструменти за комерсиализация на изобретения

четвъртък, 10 декември 2020 |Коментарите са изключени за Ново проучване на Европейското патентно ведомство за предпочитаните инструменти за комерсиализация на изобретения

Load More Posts

Българската академия на науките е най-старата институция в съвременна България.

В Академията се извършва научна дейност в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции и интереси. Тя участва в развитието на световната наука и съдейства за умножаване на духовните и материалните ценности на нацията.