Project Description

Списание “Проблеми на изкуството”

Първият брой на списанието излиза през месец май 1968 г. и вече 45 години то задава научния тон в изучаването на художествените практики в България. Политика на списанието е да представя различни гледни точки, да дава трибуна на широк кръг автори – български и чуждестранни, утвърдени и млади учени, с цел адекватно и многостранно отразяване на научните търсения.

Издателската политика на списанието е насочена в посока на тематичните броеве, което е предпоставка за разглеждането на проблемите от един тематичен кръг с инструментариума и методологията на различни области на знанието. Приоритет имат новооткрити и непубликувани материали. Списанието акцентира върху изследвания, които поставят българското изкуство в контекста на Европа и Балканите.

Подобни издания:

ISSN: 0005-4283
Печатно.
На български език.

Адрес на редакцията:
Институт за изследване на изкуствата при БАН
София 1504, ул. Кракра 21

Годишно излизат от печат 4 книжки.

Издание на:
Института за изследване на изкуствата

Уебсайт:
http://artstudies.bg/?page_id=48

Ел. поща:
probleminaizkustvoto@gmail.com