Project Description

Сборник Изкуствоведски четения

Сборник, издаван всяка година, в който се публикуват доклади от ежегодната конференция, организирана от Института.

Подобни издания:

ISSN: 0005-4283
Печатно.
На български език.

Адрес на редакцията:
Институт за изследване на изкуствата при БАН
София 1504, ул. Кракра 21

Годишно излиза от печат 1 книжка.