Project Description

Списание “Балкани”

От 2012 г. ИБЦТ започва издаването на периодичното издание “Балкани”, което излиза един път годишно на български език с резюмета на английски език.

От редакторите:

Още с първия си брой списанието заема убедителни научни позиции, поемайки своята мисия да отразява най-представителния сегмент от качествената българска хуманитаристика. Амбицията на редакторите е представянето на Балканите с тяхната многоликост, Балканите от различна научна гледна точка (икономическа, политическа, историческа, социокултурна и културна, езикова…).

“Балкани” има за своя главна цел да предложи научен форум за дебати на модерно мислещите специалисти; да разкрива същността и динамиката на историческите процеси, да определя взаимодействието между универсалното и уникалното в тяхното протичане и на основата на формирането и разпространението на ново познание да акумулира модерни модели на историческото им развитие. Всеки брой е тематично обособен с фокус върху актуална балканистична проблематика.

Подобни издания:

ISSN: 1314-4103
Печатно.
Изданието излиза на български език с резюмета на английски език. Годишно излиза 1 брой.

Адрес на редакцията:
Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“
ул. „Московска” 45, София 1000

Издание на:
Институт за балканистика с център по тракология

Уебсайт:
http://balkanstudies.bg/index.php/bg/novini/87-spisanie-balkani.html

Ел. поща:
balkani@cl.bas.bg.

Телефон:
(+359 2) 980 62 97