Project Description

Списание “Българско музикознание”

Списание „Българско музикознание” е единственото научно специализирано издание за музика и музикознание у нас. Започва да излиза през 1977 г. първоначално като поредица „Музикознание“, а от 1981 г. включва четири броя годишно. Материалите се публикуват след анонимно рефериране от български и чуждестранни сътрудници.

Списанието съдържа статии, посветени на явления и процеси в различни сфери на българската и световната музикална култура, разглеждани с опора върху съвременни аналитични подходи. Приоритет имат материали, които разкриват нови документи, непроучвани или недостатъчно проучени явления, процеси, исторически периоди, жанрове и пр. Отделни броеве на списанието са посветени на значими теми от историята и съвременността.

Сред авторите, в „Българско музикознание” са както утвърдени, така и млади български и чуждестранни музиколози. Една от установените рубрики, озаглавена „Дебюти”, разширява възможностите за публикуване на научни студии от млади изследователи.

Подобни издания:

ISSN: 0005-4283
Печатно.
На български език.

Адрес на редакцията:
Институт за изследване на изкуствата при БАН
София 1504, ул. Кракра 21

Годишно излизат от печат 4 книжки.

Издание на:
Института за изследване на изкуствата

Уебсайт:
http://artstudies.bg/?page_id=48

Ел. поща:
bulgarskomuzikoznanie@artstudies.bg