Project Description

Acta Physiologica et Pharmacologica Bulgarica

Списание Acta Physiologica et Pharmacologica Bulgarica излиза в периода 1974 – 2003 година на английски език. Годишно са издавани 4 книжки. Списанието е имало SJR 1999: 0.15, 2006: 0.201.

Към момента издаването му е преустановено.

Подобни издания:

ISSN: 0323-9950
Печатно.
На английски език.
Понастоящем не се издава.

Издание на:
Институт по невробиология

Телефон:
+359 2 979 21 51