Project Description

Bulgarian Chemical Communications

Международно списание, публикуващо на  английски език.

Издават се 4 редовни и от 2 до 8 извънредни броя годишно.

Списанието има Impact Factor: 0.349.

ISSN: 0324-1130
Печатно.
На английски език.

Адрес на редакцията:
Институт по инженерна химия при БАН
1113 София
ул. Акад Г. Бончев, бл 103

Годишно излизат от печат 4 книжки.

Издание на:
Институт по инженерна химия

Уебсайт:
http://www.bcc.bas.bg/

Ел. поща:
ichemeng@bas.bg

Телефон:
(+359) 2 8704227