Project Description

Bulgarian Historical Review

 

Български исторически преглед (Bulgarian Historical Review) е основан през 1973 г. като списание на Института за исторически изследвания към БАН. В списанието се публикуват статии с оригинални и значими изследвания и интерпретации, прегледи на научните книги, информация за научните дейности , архивни източници, библиографии и други материали, свързани с българската и балканската политическа, икономическа и културна история, както и с миналото на Централна, Югоизточна и Източна Европа и Евразийския регион от античността до наши дни. Наред с историческите проучвания, списанието включва и изследвания от мултидисциплинарен характер и нови методологични подходи.

От редакционната колегия:

Студенти не само от България, но и от цял ​​свят, работещи в тази област, са добре дошли да изпращат статии.

Редакционната политика се ръководи от международен консултативен съвет по редакция.

Подобни издания:

ISSN: 0324-0207
Печатно.

Международно списание.

На български, английски, френски, немски и руски език.

Издават се по шест броя годишно.