Project Description

Proceedings of the International Lead-Acid Batteries Conference

Изданието представлява сборник с доклади, представени на международните конференции, организирани от секция „Електрохимия на олвните акумулатори“ при ИЕЕС. Издава се на всеки 3 години, индексирано е от SCOPUS.

Подобни издания:

ISBN: 2367-4881
Печатно.
На английски език.
Излиза веднъж на всеки три години.

Адрес на редакцията:
Acad. G. Bonchev Street, block 10
Sofia 1113, BULGARIA
Tel/Fax: +359 2 8731552

E-mail: papazov@labatscience.com