Българска академия на науките

/Tag: Българска академия на науките

Среща на председателите на Българската академия на науките и Селскостопанската академия

Възможностите за съвместно сътрудничество в научни проекти обсъдиха председателите на Българската академия на науките и Селскостопанската академия акад. Юлиан Ревалски и проф. Васил Николов. Срещата се проведе на 15 ноември 2018 г. в БАН, присъстваха зам.-председателят на БАН чл.-кор. Костадин Ганев, главният научен секретар проф. Евдокия Пашева и научният секретар на направление „Биоразнообразие, биоресурси и екология“ чл.-кор. Димитър Иванов. Обсъдени бяха възможностите учени от двете академии да работят по проекти по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", както и по одобрените от правителството национални научни програми за периода 2018-2022 г.

Научно сътрудничество между БАН и Национална академия на науките на Украйна (НАНУ) за периода 2019 – 2021 г.

Във връзка с предстоящо подписване на нов Протокол към Споразумението за научно сътрудничество между БАН и НАНУ за периода 2019 – 2021 г. започва кампания за подаване на нови предложения за съвместни научни проекти с НАНУ за периода 2019-2021 г. Процедурата по внасяне на предложенията за нови проекти се открива на 15 ноември 2018 г. и приключва на 20 декември 2018 г. Документите, които се депозират в отдел МДОПП с придружително писмо (по образец, качен на сайта на БАН) от Директора на института, са: форма “А” (на български език), подписана от директора на института и от ръководителя на проекта, подпечатана от института и с номер на решението на Научния съвет на института, с което се приема проектът; форма “В1” (на английски език или руски език), [...]

СЪОБЩЕНИЕ ОТ УЧРЕДИТЕЛНИЯ НАУЧЕН СЪВЕТ НА ИНСТИТУТА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА АТМОСФЕРАТА, КЛИМАТА И ВОДИТЕ НА БАН

Уважаеми колеги – учени, специалисти и членове на научно-помощния персонал на НИМХ-БАН, С решение на Общото събрание на БАН (Протокол № 36/25 септември 2018 г.) се създава ново самостоятелно научно звено в БАН с работно наименование „Институт за изследване на атмосферата, климата и водите“, в което ще се отделят част от дейността, активите и пасивите на сегашния НИМХ - БАН, което ще функционира от 1 януари 2019 г. От 1 януари 2019 г. ще функиционира и НИМХ към МОН. Във връзка със започналата процедура за създаване на ново самостоятелно научно звено към БАН е необходимо учените, специалистите и членовете на научно-помощния персонал на НИМХ - БАН, които искат да работят в него и да останат в БАН, да подадат заявление. Информацията, при пълно запазване на [...]

Първо общо събрание на Съюза на международните научни организации (ANSO)

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски участва в първото общо събрание на Съюза на международните научни организации (ANSO) в инициативата „Един пояс, един път", което се проведе от 3 до 5 ноември в Пекин. Българската академия на науките е сред академиите - учредителки на ANSO. Съюзът на международните научни организации (ANSO) е международна, нестопанска и неправителствена научна организация, създадена от Китайската академия на науките съвместно с национални, регионални и международни научни и изследователски институции на държави-членки на инициативата „Един пояс, един път". ANSO се ангажира с регионалното устойчиво развитие, изграждането на академичен капацитет, сътрудничеството и комуникациите в областта на науката и технологиите и трансфера на технологии чрез обединяване на научни организации и учени в инициативата „Един пояс, един път". ANSO се фокусира върху сериозни  научни [...]

БАН: Текстове в проекта на Закона за държавния бюджет за 2019 г. нарушават Конституцията

Текстове от Преходните и заключителни разпоредби на проекта на Закона за държавния бюджет за 2019 г. са в противоречие с подписаното споразумение между Българската академия на науките, Националния институт по метеорология и хидрология – БАН, Националния браншов синдикат „Висше образовани и наука“ – КНСБ и Министерството на образованието и науката. Това заявиха на пресконференция в БАН представители на Общото събрание, Управителния съвет, Ръководството на Българската академия на науките и Събранието на академиците и член-кореспондентите. Изпратено е отворено писмо до министъра на образованието и науката, в което ръководните органи на БАН оттеглят участието на Академията от Споразумението. Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски припомни, че през последните месеци са проведени многократни срещи с представители на Министерския съвет по повод системното недофинансиране на Академията и заявеното желание [...]

БАН отбелязва тържествено Деня на народните будители

Българската академия на науките ще отбележи с тържествено събрание Деня на народните будители.  Честването ще се проведе на 1 ноември 2018 г. от 11:00 часа в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН. Тържеството ще открие председателят на Общото събрание на БАН проф. Евелина Славчева. Слово по случай Деня на народните будители ще произнесе проф. Румяна Дамянова от Института за литература на БАН. Доц. Крум Бъчваров от Националния археологически институт с музей ще представи резултатите от мащабно научно изследване на ДНК материал, даващ информация за живота в Югоизточна Европа и Анатолия през късната праистория. По случай празника учени от деветте научни направления на Академията ще получат дипломи за най-цитирана статия през изминалата година.