Геологически институт

/Tag: Геологически институт

Академична лекция по проект „Аналитична атомна спектроскопия – приложения за оценка на замърсяването на околната среда”

Академична лекция във връзка с настъпването на заключителния етап на българо-македонския проект „Аналитична атомна спектроскопия – приложения за оценка на замърсяването на околната среда” 2018 – 2020 ще изнесе проф. Трайче Стафилов. Лекцията на тема „Studies on environmental pollution with potentially toxic elements in the Republic of North Macedonia” ще се състои на 10 декември от от 11.00 часа в залата на Единния център за иновации в комплекса „4-ти километър” на БАН, ул. „Акад. Г. Бончев” бл. 26 Б.  

Геологическият институт на БАН показва лаборатории и колекция в Деня на отворените врати

По повод 150-годишнината на Българската академия на науките, на 8 и 9 октомври, Геологическият институт на БАН отвори вратите си за посетители. […]

Геологическият институт на БАН показва своите колекции в чест на 150-годишнината на Академията

Колекциите си от фoсили, минерали и скали от територията на България ще покаже Геологическият институт „Страшимир Димитров“ на 8 и 9 октомври 2019 г. Инициативата се провежда в чест на 150-та годишнина на Академията. Гостите на института ще имат възможността да видят лабораториите по сеизмотектоника и геоколекции, а учените ще разкажат за работата си в областта на палеонтологията, стратиграфията, седиментологията, геотектониката, минералогията и минералните ресурси, геоложките рискови процеси, хидрогеологията и други. Програмата включва още публични академични лекции по геотехника на околната среда, геотектоника и регионална геология, както и презентации на млади учени, които ще разкажат за своите научни постижения. Сред акцентите на събитието ще бъде изложбата „Книжовното наследство на академик Страшимир Димитров“ от фонда на библиотеката на Геологическия институт. В продължение на 70 години Геологическият [...]

Геологическият институт на БАН отбелязва 125 г. от рождението на академик Страшимир Димитров

Геологическият институт на БАН ще отбележи на 9 ноември с научна сесия 125 години от рождението на академик Страшимир Димитров и 70 години от създаването на Института. Юбилейната сесия ще се проведе от 9:00 до 18.30 часа в конферентния център на Научен комплекс 1 на БАН на бул. „Цариградско шосе” 125.   Пълната програма може да видите тук: http://www.geology.bas.bg/docum/Sesia_GI_Programa.pdf

Школа по прахова рентгенова дифракция

Школа „Увод в праховата рентгенова дифракция” се проведе oт 19 до 23 юни 2017 г. в Химико-технологичен и металургичен университет – София. Организатор на Школата беше Българското кристалографско дружество със съдействието на Института по обща и неорганична химия – БАН, Геологическия институт – БАН, Института по минералогия и кристалография – БАН, Геолого-географския факултет на СУ Св. „Климент Охридски” и ХТМУ – София. Освен участници от академичните среди, в Школата взеха участие и представители от някои търговски организации като Каолин ЕАД (гр. Сеново), Евротест-Контрол (София), Травел Мениджмент (София) и Сенсата Технолоджис (София). […]