Становище за хомеопатията представи Консултативният научен съвет на европейските академии (EASAC) в София

Консултативният научен съвет на европейските академии (EASAC) заседава в София на 23 и 24 ноември 2017 г. Академиите – членки на Съвета представиха в доклади дейността си през изминалата година и с какво са допринесли за популяризирането на становищата от трите основни програми – енергия, околна среда и биологически науки в своите страни.  […]