Заповед – промяна на дати за прем на редовни и задочни докторанти

Във връзка с приет от 44-то Народно събрание на 20 март 2020 г., Закон за мерките и действията по време на извънредното положение се променят обявените дати за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2019-2020 г. Изтеглете:  ЗАПОВЕД.