ИБИР

/Tag: ИБИР

Нови клинични данни потвърждават хипотеза на учени от БАН за ролята на инфламазомата NLRP3 в патогенезата на усложненията при COVID-19

Ролята на инфламазомата NLRP3 в патогенезата на усложненията при COVID-19 Проучвания, стартирали през 2010 г. на учени от Института по биология и имунология на размножаването на Българската академия на науките (ИБИР-БАН), ги насочват към това, че именно свръхреакция на един сложен белтъчен комплекс, наречен инфламазома NLRP3 е в основата на тежките усложнения при COVID-19. Инфламазомата е молекулен сензор в клетките, който реагира на среща с патоген и/или клетъчна увреда, в резултат на което се отделят сигнали за възпаление, и може да настъпи и особен вид клетъчна смърт – пироптоза. При това клетките се разпукват и освобождават огромно количество сигнали за възпаление и опасност, на които реагират съседни клетки от тъканите, както и клетки на имунната система. Нормално, мъртвите клетки се изяждат от клетки [...]

Семинар “Гледни точки върху имунния толеранс – опит от репродуктивната имунология”

На 02.07.2019 г. от 10:30 в семинарната зала на Института по биология и имунология на размножаването – БАН (бул. „Цариградско шосе“, 73) ще се проведе семинар на тема: "ГЛЕДНИ ТОЧКИ ВЪРХУ ИМУННИЯ ТОЛЕРАНС – ОПИТ ОТ РЕПРОДУКТИВНАТА ИМУНОЛОГИЯ". Семинарът се провежда под егидата на фонд "Научни изследвания" чрез билатерална програма България-Австрия 2016 договор 01/6 и  договор ДН 03/4-2016, с ръководител доц. д-р Велислава Терзиева и с подкрепата на "Ай Ви Ди България". Ще участват учени от България, Австрия и Сърбия. Проф. Петер Седелмайер е дългогодишен участник във Варненския симпозум по репродуктивна имунология. Той ще говори за новите резултати по изследванията му, свързани с участието на IDO в установяването на имунологичния толеранс между майката и плода по време на бременност, както и ролята му в патологичното [...]

Български и украйнски учени работят по съвместен проект за криобиологични изследвания

Учени от Института по проблемите на криобиологията и криомедицината на Националната академия на науките на Украйна (НАНУ) посетиха Института по биология и имунология на размножаването - БАН. Посещението е в рамките на проект „Криобиологични изследвания върху човешки стволови клетки“ и съгласно споразумението за научно сътрудничество между БАН и НАНУ. Директорът на Института по проблемите на криобиологията и криомедицината акад. Анатолий Голцев изнесе лекция на тема „Current tendencies of cells and tissues cryobanking“. Той представи съвременните перспективни направления и достижения на криобиологичната наука и работата на украинските колеги в тази област. Работният колектив бе приет от посланика на Република Украйна в България Виталий Москаленко и бяха обсъдени дейностите по проекта и възможностите за разширяване на колаборацията. В последните години се провеждат все по-широки проучвания, свързани с биологията на стволовите клетки (СК) и възможността за използването [...]

2019-07-11T12:01:25+03:00вторник, 25 юни 2019 |Категории: Биомедицина и качество на живот|Етикети: |

Институтът по биология и имунология на размножаването – БАН организира Лятна школа за ученици

Институтът по биология и имунология на размножаването „Aкадемик Кирил Братанов“ - БАН ще проведе от 26 до 30 юни Лятна школа за ученици. До участие в школата са допуснати 38 кандидати, преминали успешно предварителен подбор. Участниците са на възраст от 15 до 18 г. от следните училища: НПМГ- гр. София; СМГ- гр. София; 2 АЕГ- гр. София; 9 ФЕГ – гр. София; ППМГ – гр. Враца; ППМГ „Екзарх Антим І“ -гр. Видин; СУ "Георги Измирлиев" – гр. Г. Оряховица; СУ „Йордан Йовков“ – гр. Силистра; ППМГ "Акад. Никола Обрешков" - гр. Бургас. Лятната школата предвижда обучение в лекции и упражнения, разпределени в четири направления с основни методологии от генетика и епигенетика, имунохистохимия, анализ на гамети, клетъчно култивиране. Школата се организира в рамките на проект „Въвеждане [...]