ИБЦТ

/Tag: ИБЦТ

Книга представя 140-годишната история на отношенията между България и Италия

Излезе от печат книгата „140 години отношения между България и Италия. Дипломация, икономика, култура (1879–2019)“. Съставители и редактори на сборника са чл.-кор.проф. дин Александър Костов от Института за балканистика с Център по тракология (ИБЦТ-БАН) на Българската академия на науките и  Негово превъзходителство Стефано Балди, посланик на Република Италия в България. Книгата е публикувана от Издателска къща „Тендрил“. Изданието е резултат от дългогодишното сътрудничество между ИБЦТ и Университета Рома Тре и със специалното участие на посолството на Република Италия в София. Посветено е на 140-ата годишнина от установяването на дипломатическите отношения между Италия и България  и включва 12 студии (6 на български  и 6 на италиански) на изтъкнати български и италиански изследователи. Представени са различни  исторически аспекти от връзките между двете страни за периода от 1879 [...]

ХІІ конгрес по балканистика

От 2 до 6 септември 2019 г. в гр. Букурещ (Румъния) се проведе ХІІ международен конгрес по балканистика, най-високият научен форум за балканистите. В него взеха участие над 400 учени от 25 държави от цял свят. От българска страна Институтът за балканистика с Център по тракология беше представен с най-много участници. Те изнесоха 12 доклада по проблеми на историята, културата и образованието на Балканите от Античността до наши дни. С доклади във форума се включиха и учени от други институти на БАН, университети и регионални исторически музеи от страната. На конгреса чл.-кор. проф. дин Александър Костов беше преизбран за президент на Международната асоциация за изучаване на Югоизточна Европа (AIESEE), а проф. д-р Румяна Прешленова стана член на Международния комитет.  

Конференция „Югоизточна Европа през вековете: социална история, езикови и културни контакти”

Българо-румънската научна конференция „Югоизточна Европа през вековете: социална история, езикови и културни контакти“ се проведе на 19 и 20 юни 2019 г. в  Института за балканистика с Център по тракология – БАН. Научният форум, посветен на 150-та годишнина от основаването на Българската академия на науките, е организиран в сътрудничество с Института за проучване на Югоизточна Европа и с Института по история „Николае Йорга“. […]

Александър Костов е избран за член-кореспондент на Международната академия по история на науката

Чл.-кор. проф. дин Александър Костов от ИБЦТ-БАН е избран за член-кореспондент на Международната академия по история на науката (International Academy of the History of Science). Престижната организация, чието седалище е в Париж, е основана още през 1928 г. и обединява изтъкнати учени от целия свят. Чл.-кор. проф. дин Ал. Костов е вторият българин, приет досега за член на Академията.  Изборът му е признание за неговите усилия и постижения в изследванията по история на науката в България и на Балканите.

Открито заседание на научно жури в ИБЦТ

Институтът  за балканистика с Център по тракология при БАН и Научното жури за присъждане на  научната степен “доктор на науките” съобщават, че на 12 юни 2019 г. от 14.00  ч. в Заседателната зала на ИБЦТ, ул. „Московска“ № 45, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на  тема: "България и новото славянско движение (1941-1948)" на доц. д-р Бисер Петров, професионално направление 2.2. История и археология. Материалите по защитата са на разположение в ИБЦТ  и са публикувани на интернет страницата на института: https://balkanstudies.bg/bg/konkursi.html