ИЕЕС

/Tag: ИЕЕС

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в ИЕЕС

Институтът по Електрохимия и Енергийни системи при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 26.11.2019 г. от 11:00 часа в залата на ИЕЕС - БАН, ул. Акад. Г. Бончев, блок 10, III етаж, гр. София, ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема: „НЕВЪГЛЕРОДНИ КАТАЛИТИЧНИ НОСИТЕЛИ ЗА ОТДЕЛЯНЕ НА КИСЛОРОД ПРИ ЕЛЕКТРОЛИЗА НА ВОДА” на инж.- хим. Ивета Mустафова Бошнакова, редовен докторант в ИЕЕС – БАН по професионално направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност „ Електрохимия (вкл. химични източници на тока)” Код 01.05.14 Научен ръководител: проф. дхн Евелина Славчева Председател на Научното жури: Проф. Антония Стоянова Членове на Научното жури: проф. д-р Антония Стоянова, ИЕЕС – БАН - рецензент проф. дхн [...]

Открито заседание на жури за защита на дисертационен труд в ИЕЕС

Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 12.11.2019 г. от 15:00 часа в залата на ИЕЕС при БАН, ул. „Акад. Г. Бончев“, блок 10, III етаж, гр. София, ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема:   „Физикохимично охарактеризиране на литиево-натриев сулфат за приложение в електрохимични системи“   на Здравка Димитрова СЛавкова, редовен докторант в ИЕЕС при БАН направление 4.2: Химически науки, научна специалност „Физикохимия“, код 01.05.05 Научен ръководител: проф. д-р Тамара Петкова Председател на Научното жури: доц. д-р Антония Стоянова (ИЕЕС-БАН) – рецензент Членове на Научното жури: проф. дфн. Дориана Малиновска (ЦЛ СЕНЕИ-БАН) -рецензент доц. д-р Ружа Харизанова (ХТМУ-София) доц. д-р Владимир Блъсков [...]

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в Институт по електрохимия и енергийни системи

Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 15.05.2019 г. от 11:00 часа в залата на ИЕЕС при БАН, ул. „Акад. Г. Бончев“, блок 10, III етаж, гр. София, ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема:   “Импедансни изследвания на функционални електрокерамики с приложение за твърдооксидни горивни клетки”    на Ивайло Георгиев Генов, редовен докторант в ИЕЕС при БАН направление 4.2: Химически науки, специалност „Електрохимия (вкл. химични източници на тока)“, код 01.05.14   Научен ръководител: проф. дхн Дария Владикова   Председател на Научното жури: проф. дхн Райчо Райчев (ИЕЕС-БАН) – рецензент   Членове на Научното жури: проф. дхн Мартин Божинов (ХТМУ- София) – рецензент [...]

Институтът по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“ отбеляза тържествено 50 години от основаването си

На 11 май 2017 г. Институтът по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“ (ИЕЕС) отбеляза тържествено 50 години от създаването си. На събитието присъстваха Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски, представители на Ръководството на БАН, директори на научни звена на БАН, както и представители на различни академични институции и фирми, с които Институтът успешно си сътрудничи. По случай юбилея, Управителният съвет на БАН отличи ИЕЕС с почетния плакет на БАН „Марин Дринов“ за заслугите за развитие на електрохимията в България и в световен мащаб. Честването се провежда в рамките на шестото издание на националната конференция с международно участие Софийски електрохимични дни 2017 (СЕД’17), която продължава до 13 май 2017 г. в ИЕЕС. Форумът събира над 80 участника от 12 страни – млади и утвърдени [...]