ИЕМПАМ-БАН

/Tag: ИЕМПАМ-БАН

Защита на дисертационен труд на Весела Петрова, ИЕМПАМ – БАН

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор" в Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София на Весела Петрова Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен "доктор" съобщават, че на 08 октомври 2019 г. (вторник) от 14.00 часа в заседателната зала "Акад Ксенофонт Иванов" на ИЕМПАМ-БАН, акад. Г. Бончев 25, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: “ Проучвания върху маркерната роля на аминопептидазата А при рак на млечна жлеза чрез нови субстрати и инхибитори“ на Весела Симеонова Петрова, докторант на задочна подготовка от ИЕМПАМ - БАН по професионално направление: 4.3. " [...]

2019-09-17T14:22:54+03:00вторник, 17 септември 2019 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

„Европейска нощ на музеите 2019“ в Националния антропологичен музей

Националният антропологичен музей при Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей - БАН (НАМ при ИЕМПАМ-БАН) взе активно участие в инициативата „Европейска нощ на музеите“, която се проведе за петнадесета поредна година в цялата страна на 18 май 2019 г. Тази година събитието в НАМ бе посветено на 150-годишнината на Българската академия на науките. Вечерта бе официално открита с музикалните изпълнения на малките певици от дует „Невероятните хлапета“ при Център за изкуство „Зорница“ и на Кристина Александрова и Александър Фурсов. В „Европейската нощ на музеите“ посетителите на Националния антропологичен музей при ИЕМПАМ-БАН създадоха заедно „Най-големият човек от капачки“, с което са включиха в благотворителната инициатива „Капачки за бъдеще“. Най-малките приятели на музея участваха в конкурс за детска рисунка „Човекът от бъдещето“ и изненадаха [...]

Обновена визия представя Националният антропологичен музей

Националният антропологичен музей при Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей на БАН отбеляза 12 години от своето създаване. Това е единствената музейна институция в страната, чиято постоянна експозиция е изцяло посветена на физическия облик и характеристики на хората, населявали българските земи от древността до днес. […]

2019-04-22T11:01:07+03:00понеделник, 15 април 2019 |Категории: Човек и общество|Етикети: , |

Рецензии и становища за конкурс за академична длъжност “доцент” в ИЕМПАМ – БАН

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София, обявява рецензиите и становищата за конкурс за академична длъжност "доцент" по научна специалност "Биохимия"(01.06.10) по професионално направление 4.3. Биологични науки с обява в Държавен вестник бр. 57 от 10.07.2018 год. за нуждите на секция "Патология" към ИЕМПАМ - БАН на гл. ас. Иван Ангелов Илиев, доктор Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИЕМПАМ - БАН No.РД-09-55 /05.09.2018г.): Вътрешни членове: проф. Машенка Борисова Димитрова, дб проф. Людмил Пенюв Кирацов, дб проф. Светлозара Любомирова Петкова, дб проф. Маргарита Павлова Габрашанска, дб резервен член: проф. Евгени Пенев Кирацов, дб Външни членове: проф. Румяна Миронова, доктор - ИМБ - БАН проф. Мариела Оджакова, доктор - БФ на СУ проф. Илия Банков, дбн - пенсионер [...]

Рецензии и становища за конкурс за академична длъжност “професор” в ИЕМПАМ – БАН

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София, обявява рецензиите и становищата за конкурс за академична длъжност "професор" по научна специалност "Морфология"(01.06.26) по професионално направление 4.3. Биологични науки с обява в Държавен вестник бр. 57 от 10.07.2018 год. за нуждите на секция "Патология" към ИЕМПАМ - БАН на доц. Радостина Ивайлова Александрова, доктор Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИЕМПАМ - БАН No.РД-09-56 /05.09.2018г.): Вътрешни членове: проф. Нина Недева Атанасова, дбн проф. Машенка Борисова Димитрова, дб проф. Светлозара Любомирова Петкова, дб резервен член: проф. д-р Димитър Стефанова Кадийски, дмн Външни членове: проф. д-р Радка Аргирова, дмн - пенсионер проф. д-р Емил Сапунджиев, двмн - ЛТУ - София проф. д-р Галина Куртева, доктор - СБАЛ по онкология - София [...]

Изложба „Болести и лечение през вековете“

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН открива временната изложба „Болести и лечение през вековете“   Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей - БАН Ви кани да посетите временната изложба "Болести и лечение през вековете", организирана съвместно с Регионален исторически музей - Шумен. Историческият музей - Дългопол и Общинският исторически музей - Средец също участват със свои експонати. Изложбата може да бъде разгледана от 23 март до 27 октомври 2018 г. в сградата на Националния антропологичен музей при ИЕМПАМ-БАН (бул. „Цариградско шосе“ № 73,  София). Откриването е на 22 март (четвъртък) в 17:00 часа. Посетителят може да види непосредствените поражения на различни заболявания, установявани върху костите, както и артефакти, свързани с лечебни практики от различни епохи – скалпели [...]