ИЕМПАМ

/Tag: ИЕМПАМ

Проект в областта на биомедицината подпомага младите учени

Проект за повишаване на квалификацията на млади учени в областта на биомедицината реализира успешно екип на Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей на БАН в партньорство със  СУ „Св. Климент Охридски“. Проф. Нина Атанасова, ръководител на екипа за управление, представи на заключителна пресконференция резултатите от двугодишната дейност на проекта. […]

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей на БАН отбеляза 65 години от своето основаване

Тържественото честване на 65-годишнината от създаването на Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей (ИЕМПАМ) на Българската академия на науките се състоя на 29 ноември 2018 г. в зала „Проф. Марин Дринов“. Директорът на института проф. Светлозара Петкова произнесе празнично слово, в което представи историята на ИЕМПАМ като приемник на Института по експериментална морфология и антропология с музей и Института по експериментална патология и паразитология. Тя акцентира върху фундаменталните и научно-приложни изследвания на учените и специалистите от института, работещи в областта на хуманната и ветеринарната медицина (морфология, клетъчна биология, патология и антропология) със съществена роля при решаване на важни здравни и демографски проблеми. Проф. Петкова изтъкна значението и ролята на Националния антропологичен музей (НАМ) като уникална културна и научна институция, която работи за [...]

2018-11-30T15:44:22+02:00четвъртък, 29 ноември 2018 |Категории: Биомедицина и качество на живот|Етикети: |

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей на БАН чества 65 години

Тържественото честване на 65-годишнината от основаването на Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей (ИЕМПАМ) на Българската академия на науките ще се състои на 29 ноември 2018 г. от 11:00 часа в зала „Проф. Марин Дринов“ (Голям салон на БАН -  ул. 15-ти ноември № 1). Директорът на института проф. Светлозара Петкова ще произнесе празнично слово и ще поднесе своите приветствия към официалните гости, към бившите и настоящи служители на ИЕМПАМ. Ръководството ще награди с почетни грамоти утвърдени и млади учени. Кратка концертна програма ще представи вокална група „Радиодеца“ към БНР с диригент Илиана Тодорова. Празненството ще завърши с разглеждане на временна постерна изложба „Болести и лечение през вековете“ на Националния антропологичен музей на ИЕМПАМ-БАН.    

Пресконференция по проект „Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи и преподаватели за иновативни интердисциплинарни изследвания от полза за биомедицината“

На 18.10.2017 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей при Българската академия на науките ще се проведе първата пресконференция по проект BG05M2OP001-2.009-0019-С01/02.06.2017 г. „Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи и преподаватели за иновативни интердисциплинарни изследвания от полза за биомедицината“. Проектът се финансира от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. и е насочен към създаването на интердисциплинарен екип от млади изследователи с висок научен потенциал и възможности за интегриране в европейското научно пространство.

2019-03-02T17:40:17+02:00сряда, 11 октомври 2017 |Категории: Биомедицина и качество на живот|Етикети: |