Home/Tag: ИЕФЕМ – БАН

Заседание на Научно жури за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ на Емилия Бояджиева-Пеева

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 29 януари 2021 г. (петък) от 14:00 ч. в заседателната зала  на 7 етаж на ул. „Акад. Г. Бончев", бл. 6 ще се проведе открито заседание за защита на дисертационния труд  на тема:  „Нематериално културно наследство – жива практика и системи за вписване на елементи: Примерът на маската“ на Емилия Станиславова Бояджиева-Пеева по докторска програма „Изкуствознание и изобразителни изкуства (Нематериално културно наследство)”, професионално направление 8.1. Теория на изкуствата, в област на висше образование 8. Изкуства. Научен ръководител: чл.-кор. проф. д.изк. Мила Сантова Автореферат Председател на Научното жури: доц. д-р Петко Христов Рецензенти: Проф. д-р Николай Ненов Доц. д-р Ирена [...]

Заседание на Научно жури за присъждане на образователна и научна степен “доктор” на Горанчо Яким Ангелов

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 21 януари 2021 г. (четвъртък) от 14:00 ч. в зала 19 на ул. „Московска“ 6А ще се проведе открито заседание за защита на дисертационния труд  на тема:  „Зурнаджийската традиция в Република Македония“ на Горанчо Яким Ангелов, докторант на самостоятелна подготовка в секция „Етномузикология и етнохореология“, по докторска програма „Музикознание, музикално и танцово изкуство (Етномузикология)“, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, област на висше образование 8. Изкуства. Научен консултант: проф. д.изк. Лозанка Пейчева Автореферат Председател на Научното жури: доц. д-р Веселка Тончева Рецензии: Проф. д.н. Венцислав Димов Доц. д-р Веселка Тончева Становища: Проф. д-р Горица Найденова Проф. д-р Иванка [...]

„Будната България“ събира послания от всички континенти

Представители на ИЕФЕМ – БАН участваха на 17 декември в последното за годината заседание на Съвета за работа с българите в чужбина към вицепрезидента на Република България, на което беше отчетена и успешно завършилата инициатива „Будната България“. Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей към Българската академия на науките е основен партньор в инициативата като, освен с експертната си дейност, той се включи активно и с популяризирането й извън пределите на страната. „Важен и силен знак за нас е, че сме заедно с научните работници, посветили много дълги години в изследването на българските традиции, фолклор и обичаи на нашите сънародници зад граница,“ коментира вицепрезидентът Илияна Йотова. „Всъщност те работят по същите тези проблеми, които тревожат и нас,“ допълни тя. „Институтът за етнология и фолклористика [...]

„Пътят до трапезата“ представя Националният етнографски музей

Новата изложба провокира посетителя с богато съдържание и интерактивен подход  „Пътят до трапезата“ е името на новата изложба в Националния етнографски музей, която беше открита на 8 юли 2020 г. Експозицията представя поминъците, чрез които храната достига до трапезата на българина. Осъществена е с финансовата подкрепа на Министерство на културата и Лидл България. Интерактивна и ползваща различни музейни медии, изложбата разказва за времената, в които поговорката „Ден година храни“ означава, че всеки ден от годината е бил важен за подсигуряването на прехраната. В пет експозиционни зали на ет. 1 от източното крило на бившия Княжески дворец са представени темите: лов и риболов, събирачество, земеделие, животновъдство, пчеларство, розопроизводство, търговия, както и начините за обработка и сервиране на храната. Тематиката в залите позволява провеждането на обучителни занимания, [...]

Лаборатории за дигитализация на културно наследство изгражда ИЕФЕМ

Две лаборатории за дигитализация ще бъдат изградени в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей на БАН, който участва в Центъра за върхови постижения „Наследство.бг“. Лабораторията „Дигитален етнографски архив“ ще дигитализира снимки, скици, рисунки и документи, събирани в Народописния архив на института от 1906 година насам. Дигитализацията им ще осигури лесен и бърз достъп  до тях от страна на учените и обществото. В същото време ценните исторически и етнографски артефакти ще бъдат съхранявани при необходимите за опазването им условия, без да се затруднява работата с информацията, съдържаща се в тях. Лаборатория за дигитализация на нематериално културно наследство ще бъде разположена в Националният център за нематериално културно наследство (НЦНКН) при ИЕФЕМ – БАН. Той има за задача да документира, съхранява и популяризира фолклора на различните [...]

Директорът на ИЕФЕМ – БАН с отличие „Златен век“ на Министерството на културата

Отличие „Златен век“ – звезда и грамота на Министерството на културата получи  и.д. директорът на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН доц. д-р Петко Христов. Признанието е за значим принос в развитието и популяризирането на българската култура и изкуство. Министър Боил Банов връчи днес награди на изявени дейци на изкуството и културата по повод Деня на народните будители – 1 ноември.  „Приемам тази награда от името на всички колеги от Института за етнология и фолклористика  при БАН и най-вече от името на членовете на екипа на Националния етнографски музей, които го превърнаха в духовен и образователен център,“ коментира доц. д-р Петко Христов. „Тази награда е признание и за Българската академия на науките, която за пореден път доказа, че освен върхов изследователски [...]

Go to Top