ИЕФЕМ

/Tag: ИЕФЕМ

Защита на дисертационен труд на Мина Чавдарова Христова в ИЕФЕМ – БАН

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 2 юни 2020 г. от 14:30 ч. в зала 19 на ул. „Московска“ 6А ще се проведе отложеното поради епидемиологичната обстановка в страната открито заседание за защита на дисертационния труд  „Антропологични измерения на границите и конструиране на идентичности (по примера на граничния регион между Република България, Република Македония и Република Сърбия)“ на Мина Чавдарова Христова, редовен докторант към секция „Историческа етнология“, по докторска програма Етнография, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата. Научен ръководител: доц. д-р Петко Христов Председател на Научното жури: доц. д-р Анелия Касабова Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на института на [...]

2020-05-22T11:01:48+03:00петък, 22 май 2020 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Заседание на Научно жури за присъждане на научната степен “доктор на науките”

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София и Научното жури съобщават, че на 13 май 2020 г. (сряда) от 14:00 ч. в зала 19 на ул. „Московска“ 6А ще се проведе открито заседание за защита на дисертационния труд „Мемориалните музеи и експозиции в културната инфраструктура на съвременна България“ на проф. д.и.н. Вера Петрова Бонева за присъждане на научната степен “доктор на науките”  в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, докторска програма Музеология. Председател на Научното жури: Проф. д.ф.н. Албена Георгиева-Ангелова   Рецензeнти: Чл.-кор. проф. д.изк. Мила Сантова Проф. д.изк. Симеон Недков Проф. д.н. Иван Кабаков   Становища: Доц. д.и.н. Венета Янкова Доц. д-р Меглена Златкова Доц. д-р [...]

2020-05-08T12:00:09+03:00четвъртък, 7 май 2020 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Заседание на Научно жури за присъждане на образователна и научна степен “доктор” на Мина Христова

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 9 април 2020 г. (четвъртък) от 11:00 ч. в зала 19 на ул. „Московска“ 6А ще се проведе открито заседание за защита на дисертационния труд  „Антропологични измерения на границите и конструиране на идентичности (по примера на граничния регион между Република България, Република Македония и Република Сърбия)“ на Мина Чавдарова Христова, редовен докторант към секция „Историческа етнология“, по докторска програма Етнография, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата. Научен ръководител: доц. д-р Петко Христов Председател на Научното жури: доц. д-р Анелия Касабова Членове на научното жури: Чл.-кор. проф. д.и.н. Иван Илчев Проф. д.н.к. Маргарита Карамихова Проф. д-р Анна [...]

Изложба „По дрехите посрещат …“ гостува във Виена за 3 март

Експонатите на Националния етнографски музей гостуват в Дом „Витгенщайн“ по случай Националния празник на България В навечерието и по повод Националния празник на България, на 3 март 2020 г. в Дом „Витгенщайн“ във Виена беше открита изложбата „По дрехите посрещат…“. Тя бе част от програмата за отбелязване на 142 години от Освобождението на България. Специален гост на събитието беше посланикът на страната ни във Виена, Н. Пр. д-р Иван Сираков. Националният етнографски музей – София представи костюми и накити от своята колекция и акварели на художника Евгения Лепавцова. Разказът за облеклото на българите ще гостува във Виена до 28 март 2020 г. Куратори на експозицията са Васил Балтаджиев и Елка Минчева.  

Обичаи и антични артефакти в новата изложба в Националния етнографски музей

Изложбата „Червен петел, черна кокошка: култове към плодородието, обреди, обичаи и вярвания“ беше открита на 24 октомври 2019 г., в Националния етногафски музей на БАН. Събитието беше уважено от представители на посолството на Република Северна Македония, зам.-председателя на Българската академия на науките чл.-кор. Васил Николов и научен секретар на направление „Културно-историческо наследство и национална идентичност” проф. Йоана Спасова-Дикова. Експозицията представя обичаи и артефакти свързани с плодородието, от антични предмети до живи обичаи. Чрез видео, текстове, предмети от бита и дори спасени от иманяри находки, авторите превеждат посетителя през различните култове на плодовитост и плодородие познати в земите на Северна Македония от древността до днес. С тази изложба републиката се представя за втори път в Националния етнографски музей, след гостуване през 2005 година. Експонатите могат да [...]

Три музея от Република Северна Македония с обща изложба в Националния етнографски музей

Официалното откриване на изложбата „Червен петел, черна кокошка: култове към плодородието, обреди, обичаи и вярвания“ ще бъде на 24.10.2019 г. от 18.00 ч От 24.10.2019 г. до 17.01.2020 г. в Националния етнографски музей гостува изложбата "Червен петел, черна кокошка: култове към плодородието, обреди, обичаи и вярвания", която обединява експонатите на три музея от Република Северна Македония.  В пет зали се разгръщат обредните практики за плодородие, познати от древността до днес, достигнали до нас както чрез археологически находки, така и през живото културно наследство. Изложбата ще бъде открита на 24 октомври 2019 г. от 18.00 ч във фоайето на Княжеския дворец. Наред с праисторическите фигури, античните съдове и лампи, експозицията съдържа и множество предмети от карнавалите, сватбите и останалите празници и обреди на преход, характерни за [...]